Maandelijkse rapportering

Woordenlijst

Weet u niet wat een term betekent? Bekijk definities van veelgebruikte Google Analytics & Ads functies die gebruikt worden in onze maandelijkse rapportering.

Een sessie is een periode waarin een gebruiker interactie heeft met uw website of app.

In Analytics wordt er een sessie gestart wanneer een gebruiker uw app op de voorgrond opent of een pagina of scherm bekijkt en er op dat moment geen sessie actief is (er is bijvoorbeeld een time-out voor een eerdere sessie opgetreden).

Standaard wordt een sessie beëindigd (time-out) na 30 minuten inactiviteit van de gebruiker.

Bij Google Analytics accounts opgezet door Studio 84 wordt een sessie beëindigd na 4 uur inactiviteit. Een realistischer cijfer, zeker bij webshops.

Iemand die interactie heeft met jouw website waarvan u de activiteiten meet met Google Analytics. Een nieuwe gebruiker is iemand die voor de eerste keer interactie heeft met jouw site.

Gebruikersengagement is de gemiddelde tijd dat uw website focus had in de browser, of de app op de voorgrond stond op het apparaat van een gebruiker. Aan de hand hiervan kunt u meten wanneer gebruikers uw site of app actief gebruiken.

Een sessie wordt een ‘Geengageerde sessie’ als deze langer duurt dan een bepaalde tijd. De standaard drempel voor engagementtijd in Analytics is 10 seconden.

Bij Google Analytics accounts opgezet door Studio 84 wordt de engagementtijd opgetrokken naar 30 seconden voor een realistischer cijfer.

Een conversie, ook wel een doel genoemd, is een actie die wordt geteld wanneer een bezoeker een gewenste of waardevolle actie onderneemt op uw website.

Gewenste acties kunnen variëren van site tot site: registratie voor de nieuwsbrief, contactformulier verzonden, klikken op je telefoonnummer, Je sociale media kanalen bezoeken, een aankoop op je webshop en veel meer. Dit maak het mogelijk om het rendement of ROI van uw investeringen te meten.

Bij Google Analytics accounts opgezet door Studio 84 worden na een grondige analyse van uw website, en zaak, de meest relevante conversies geselecteerd en opgezet. Ontdek meer

Het gemiddelde aantal conversies per sessie, uitgedrukt als percentage.

Het conversiepercentage wordt berekend door het aantal conversies te delen door het totale aantal sessies dat in dezelfde periode aan een conversie kan worden gekoppeld. Als u bijvoorbeeld 50 conversies heeft gegenereerd uit 1000 sessies, is uw conversiepercentage 5% (50 ÷ 1000 = 5%).

Bron is letterlijk de herkomst van verkeer (bijvoorbeeld Google of Facebook) of juist een website die naar jouw site linkt. 

Medium geeft een categorie van de bron weer. Vaak wordt organic, cpc of referral gebruikt als medium.

  • Organic zijn de natuurlijke of gratis bezoekers. Bijvoorbeeld “google / organic”
  • CPC (Cost Per Click) is betaald. Voor CPC wordt soms ook wel PPC (Pay Per Click) of Paid gebruikt. Bijvoorbeeld “google / cpc”
  • Referral wordt gebruikt voor verwijzingen van externe sites die niet onder organic of cpc vallen. Bijvoorbeeld “studio84.be / referral”

Omzet is het totale bedrag dat verkocht geweest is op uw webshop. Dit is inclusief verzendingskosten en belastingen.

Transacties is het totaal aantal bestellingen of verkopen.

Dit betekent dat een klant de kassa heeft voltooid en een bestelling heeft verzonden. Elke individuele transactie kan een enkel product bevatten of het kan meerdere producten omvatten. 

Een gemiddelde verkoopwaarde is het gemiddelde verdiende omzetbedrag voor elke bestelling.

Het aantal weergaven van uw zoekresultaat of advertentie. Telkens wanneer uw zoekresultaat of advertentie op een pagina met zoekresultaten (bijvoorbeeld Google) of op een andere site/platform wordt weergegeven (bijvoorbeeld Facebook), geldt dit als 1 vertoning. 

In sommige gevallen wordt slechts een gedeelte van uw advertentie weergegeven.

Als iemand op uw advertentie klikt, op eender welke locatie, telt dat als een klik.

CTR (Click Trough Rate), of klikfrequentie, is een verhouding die aangeeft hoe vaak mensen die uw advertentie zien, erop klikken. Aan de hand van de CTR kunt u meten hoe relevant de zoekwoorden of advertenties zijn voor gebruikers.

Met de statistiek ‘positie’ wordt een poging gedaan om een schatting te doen van waar op de pagina een bepaalde link is weergegeven, in vergelijking met andere resultaten op de pagina. De “gemiddelde positie” is de gemiddelde positiewaarde voor alle vertoningen (omdat de positie van de link telkens verschilt).

De positie bij Google wordt doorgaans berekend van boven naar beneden aan de primaire kant van de pagina en vervolgens van boven naar beneden aan de secundaire kant van de pagina.

Een gemiddelde CPC (Cost Per Click) is het gemiddelde bedrag dat in rekening wordt gebracht voor een klik op uw advertentie. De gemiddelde kosten per klik worden berekend door de totale kosten van uw klikken te delen door het totale aantal klikken.

De kost per conversie is een schatting van het rendement op uw investering.

Formule = conv.waarde/kosten

Door conversie optimalisatie kan Studio 84 de kost per conversie doen dalen.

Een campagne is een verzameling van een reeks advertentiegroepen (advertenties, zoekwoorden en biedingen) die hetzelfde budget, dezelfde targeting op locatie en andere instellingen gebruiken.

Bij campagnes opgezet door Studio 84 wordt steeds een herkenbare naamgeving gebruikt:
“type campagne | soort zoekwoorden | taal en/of locatie”
Bijvoorbeeld: “Search | Generic | NL”

  • Type campagne kan bestaan uit “Search” (adverteren in het zoeknetwerk met zoekwoorden), “Display” (adverteren op websites van Google partners met banners) of “Video” (adverteren op YouTube met video’s)
  • Soort zoekwoorden kan bestaan uit “Generic” of “Brand”. Generieke zoekwoorden zijn termen waar iedereen in uw industrie op biedt. Bijvoorbeeld “google ads expert”. Brand zoekwoorden zijn termen waar (normaal gezien) enkel jij op biedt. Bijvoorbeeld “studio 84”.
  • Taal en/of locatie bestaat uit de taalcode of regio waarop de campagne zich richt. Bijvoorbeeld “NL” of “NL/BE”

Ontdek hoe Studio 84 als Google Ads expert jouw bedrijf kan helpen met het opzetten van goed gestructureerde campagnes.

Een advertentiegroep bevat een of meer advertenties (en een set van zoekwoorden bij Google Ads) met vergelijkbare doelen.

Advertentiegroepen worden gebruikt om uw advertenties in te delen op basis van een gemeenschappelijk thema. Bijvoorbeeld afzonderlijke advertentiegroepen op basis van de verschillende typen producten of services die u aanbiedt. 

Ontdek hoe Studio 84 als Google Ads expert jouw bedrijf kan helpen met het opzetten van relevante advertentiegroepen.

Woorden die uw product of service beschrijven en die u heeft gekozen om te helpen bepalen wanneer en waar uw advertentie kan worden weergegeven in het zoeknetwerk van Google of Bing.

De zoekwoorden worden gebruikt om uw advertenties aan gebruikers weer te geven. Door relevante zoekwoorden van hoge kwaliteit voor uw advertentiecampagne te selecteren, kunt u ervoor zorgen dat u met uw advertenties uitsluitend de meest geïnteresseerde mensen bereikt die waarschijnlijk klant zullen worden.

Studio 84, de Google Ads expert, maakt gemiddeld gebruik van meer dan 1000 zoekwoorden voor zoekcampagnes en opteert enkel voor nauwkeurige zoekwoord opties.  zo zijn we steeds zeker dat we:

  • Enkel getoond worden voor zoekopdrachten die 100% overeenkomen met onze termen
  • Rechtszaken vermijden in uw industrie
  • We de laagste gemiddelde CPC betalen

Weergaven staan voor het aantal keer dat inhoud van je pagina of over je pagina op iemands scherm is verschenen.

Bereik staat voor het aantal personen dat inhoud van of over je pagina heeft gezien. Deze statistiek is een schatting.

Webstatistieken

Meten is weten

Waar komen jouw bezoekers vandaan, hoe navigeren ze en belangrijker, voeren ze uiteindelijk een gewenste actie uit op jouw website? 

Online adverteren

Vergroot uw bereik

Sta onmiddelijke bovenaan in de zoekresultaten van Google  of genereer naamsbekendheid met advertenties op websites of social media.

30 min video call

Gratis consultatie

Boek gratis en vrijblijvend een online marketing consultatie van 30min met Studio 84. Waar sta je nu, waar wil je naartoe en hoe kunnen we dit samen bereiken?

30 min

Gratis videogesprek

Waar sta je nu, waar wil je naartoe en hoe kan je dit zo effectief mogelijk bereiken? Boek gratis en vrijblijvend een videogesprek met Studio 84.

Wacht eens even...

Waarom geen gratis en vrijblijvende video call met Studio 84?